Polityka prywatności

Polityka prywatności

W eEducation Albert AB (nr org. 559020-9093) dbamy o Twoją prywatność. Z tego powodu ostrożnie podchodzimy do kwestii gromadzenia danych, które da się powiązać z Twoją osobą (tzw. danych osobowych). Jednocześnie chcemy umożliwić Ci dostęp do Alberta i dać Ci możliwość zapisywania Twoich działań i czynności, abyś mógł zobaczyć, jakie robisz postępy.


Jakie dane gromadzimy?

Podczas zakładania konta użytkownika prosimy o podanie numeru telefonu lub adresu e-mail. Nie gromadzimy numerów PESEL ani żadnych innych, wrażliwych danych osobowych.

Możesz dodać zdjęcie do swojego profilu użytkownika, ale nie jest to wymagane. Jeśli zdecydujesz się na dodanie zdjęcia, masz całkowitą dowolność, czy będzie to Twoje zdjęcie, czy też grafika przedstawiająca coś innego. Odpowiedzialność za prawo do wykorzystania tego obrazu jako zdjęcia profilowego ponosisz jednak we własnym zakresie. Masz również możliwość podania imienia i nazwiska jako swojej nazwy, ale również jest to dobrowolne.

Zakładając konto, za pośrednictwem naszego interfejsu użytkownika, podajesz dane swojej karty płatniczej naszemu dostawcy usług płatniczych Stripe (Stripe, Inc.). Za te dane osobowe odpowiedzialność wobec Ciebie jako użytkownika ponosi Stripe.

Gdy korzystasz z naszego serwisu, zapisujemy Twoje interakcje z Albertem, w tym odwiedzone i rozwiązane ćwiczenia. Robimy to, aby móc zapisać Twoje postępy, dostosować treści do optymalnego dla Ciebie poziomu trudności oraz umożliwić Ci powrót do serwisu w tym samym miejscu, w którym zakończona została Twoja ostatnia sesja.


Jak wykorzystujemy zebrane dane osobowe?

Aby stworzyć konto użytkownika, używamy adresu e-mail lub numeru telefonu. Tylko za pośrednictwem tych dwóch metod możesz się w każdym momencie zalogować i sprawdzić lub zachować swoje postępy. Informacje generowane w profilu użytkownika wykorzystujemy, w formie zbiorczej, w celu doskonalenia naszych usług. Daje nam to również szansę skontaktowania się z Tobą, aby zaprezentować Ci nasze nowe oferty, które mogą Cię zainteresować.

Korzystamy z nowoczesnej, szyfrowanej technologii informacyjnej i przestrzegamy wszystkich procedur zapewniających poufność.


Jak przechowujemy zebrane dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy za pośrednictwem usług chmury na terenie UE/EOG i poza nim.

Staramy się przetwarzać dane osobowe wyłącznie na terenie UE lub EOG. Ale zdarza się, że serwery nasze lub naszych partnerów mogą znajdować się poza obszarem UE, lub EOG. W takich przypadkach dążymy do zawierania specjalnych umów z podmiotem przetwarzającym dane osobowe, uwzględniając problematykę przetwarzania tych danych poza obszarem UE lub EOG.

Niezależnie od tego, gdzie przetwarzane są Twoje dane osobowe, dokładamy wszelkich starań, aby nie były one przetwarzane w celach innych niż uzgodnione.

Jak długo przechowujemy zebrane dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak korzystasz z Alberta oraz przez dwa lata po zakończeniu subskrypcji.

Dzięki tym informacjom mamy możliwość dotarcia do użytkowników, którzy wcześniej korzystali z naszych usług, a także przekazania im ukierunkowanych ofert lub próśb o feedback. Jeśli wymagają tego przepisy prawa, możemy być zobowiązani do przechowywania pewnych danych przez dłuższy okres; możemy także przechowywać dane, jeśli jest to wymagane w celu realizacji naszej umowy z Tobą (w takich przypadkach przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych nie odbywa się na podstawie zgody, a więc nie jest możliwe jej wycofanie).


Udostępnianie danych stronom trzecim

W niektórych przypadkach udostępniamy informacje partnerom, którzy świadczą usługi naszej firmie. Są to tak zwane strony trzecie. Udostępnianie danych może obejmować usługi takie jak analiza danych, usługi marketingowe, usługi poczty e-mail i przechowywania/archiwizowania danych, wsparcie użytkownika, usługi płatnicze oraz przetwarzanie ankiet konsumenckich i administrowanie nimi.


Przekazywanie danych osobowych

W przypadkach, w których przekazujemy Twoje dane osobowe poza obszar UE/EOG, robimy to wyłącznie na podstawie standardowych klauzul umownych UE lub (w przypadku USA) przekazujemy je tylko takim firmom, które dokonały samo certyfikacji w ramach Tarczy Prywatności.


Twoje prawa

Masz prawo wiedzieć, jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy, a jeśli zauważysz jakikolwiek błąd, masz prawo zażądać ich poprawienia. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, ale tylko w zakresie, w którym przetwarzanie odbywa się na podstawie tej zgody. W takim przypadku usuniemy Twoje konto użytkownika. Przysługują Ci następujące prawa, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów:


Masz prawo do otrzymania tzw. wyciągu z rejestru.

Zawsze jesteśmy otwarci i transparentni w kwestii sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, o tym, jakie dane osobowe o Tobie przetwarzamy, zawsze możesz zażądać do nich dostępu.


Prawo do ograniczenia.

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.


Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec określonego rodzaju przetwarzania danych.

Zawsze masz prawo do rezygnacji z ofert marketingowych oraz odmowy przetwarzania danych osobowych w oparciu o tzw. równowagę interesów.


Prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli podstawą naszego prawa do przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda lub konieczność realizacji zawartej z Tobą umowy, masz prawo zażądać, aby udostępnione nam przez Ciebie, dotyczące Ciebie dane zostały przekazane innemu administratorowi danych osobowych (tzw. przenoszenie danych). Warunkiem koniecznym do przeniesienia danych jest to, aby samo przeniesienie było technicznie możliwe i mogło być zautomatyzowane.


Prawo do usunięcia.

W niektórych przypadkach masz prawo do zażądania usunięcia swoich danych osobowych, np. jeżeli dane te nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach jesteśmy prawnie zobowiązani do zachowania określonych danych i nie wolno nam ich usuwać.


Prawo do sprostowania.

Masz prawo do zażądania poprawienia nieprawidłowych danych osobowych. W zależności od celu przetwarzania danych osobowych przysługuje Ci również prawo do uzupełnienia danych niekompletnych. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, wyślij żądanie na adres support@hejalbert.pl. Wysuwając takie żądanie, musisz udokumentować swoją tożsamość, przesyłając kserokopię prawa jazdy, paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących Twoich praw skontaktuj się z nami pod poniższym adresem e-mail.

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie Inspektoratu Danych Osobowych webpage.


Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub sposobu, w jaki rozwiązujemy problemy związane z prywatnością, zawsze możesz skontaktować się z nami pod następującym adresem e-mail: support@hejalbert.pl.