Polityka prywatności

Polityka prywatności

"W eEducation Albert AB (nr org. 559020-9093) dbamy o Twoją prywatność. Z tego powodu ostrożnie podchodzimy do kwestii gromadzenia danych, które da się powiązać z Twoją osobą (tzw. danych osobowych). Jednocześnie chcemy dać Ci dostęp do Alberta – Twojego cyfrowego nauczyciela matematyki – i dać Ci możliwość zapisywania swojej aktywności i sprawdzania swoich postępów.

Jakie dane gromadzimy?

Podczas zakładania konta użytkownika prosimy o podanie numeru telefonu lub adresu e-mail. Nie gromadzimy numerów PESEL ani żadnych wrażliwych danych osobowych.
Masz możliwość przesłania swojego zdjęcia do profilu użytkownika, ale jest to całkowicie opcjonalne. Nie musisz w ogóle przesyłać żadnych obrazów – a jeśli się na to zdecydujesz, możesz zdecydować, czy będzie to Twoje zdjęcie, czy też grafika przedstawiająca coś innego. Odpowiedzialność za korzystanie z prawa do przesłania tego obrazu ponosisz jednak we własnym zakresie. Masz również możliwość podania – całkowicie dobrowolnie – imienia i nazwiska jako swój alias, aby umożliwić nam zapewnienie Ci bardziej indywidualnego doświadczenia.
Decydując się na utworzenie konta użytkownika za pośrednictwem swojego profilu w serwisie Facebook, udzielasz nam prawa do pobrania powyższych informacji z tego serwisu.
Zakładając konto, podajesz za pośrednictwem naszego interfejsu użytkownika dane swojej karty debetowej lub kredytowej naszemu dostawcy usług płatniczych Stripe (Stripe, Inc.). Za te dane osobowe odpowiedzialność wobec Ciebie jako użytkownika ponosi Stripe.
Gdy korzystasz z naszego serwisu zapisujemy Twoje interakcje z Albertem, w tym odwiedzone i rozwiązane ćwiczenia. Robimy to, aby móc zapisać Twoje bieżące postępy, dostosować treści do optymalnego dla Ciebie poziomu trudności oraz umożliwić Ci powrót do serwisu w tym samym miejscu, w którym zakończona została Twoja ostatnia sesja.

Jak wykorzystujemy zebrane dane osobowe?

Używamy numeru telefonu lub adresu e-maili w procesie zakładania konta użytkownika. Dzięki temu możesz się potem logować i zapisywać swoją aktywność. Informacje generowane w profilu użytkownika możemy również wykorzystywać – w formie zbiorczej – w celu doskonalenia naszych usług. Chcemy również mieć możliwość kontaktowania się z Tobą w celu prezentowania Ci naszych ofert, które mogą Cię zainteresować.
Korzystamy z nowoczesnej, szyfrowanej technologii informacyjnej i mamy procedury zapewniające poufność.

Jak przechowujemy zebrane dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy w różnych usługach w chmurze na terenie UE/EOG i poza nim.
Staramy się przetwarzać dane osobowe wyłącznie na terenie UE lub EOG. W niektórych przypadkach serwery nasze lub naszych partnerów mogą znajdować się poza obszarem UE lub EOG. W takich przypadkach dążymy do zawierania specjalnych umów z podmiotem przetwarzającym dane osobowe, uwzględniające problematykę przetwarzania tych danych poza obszarem UE lub EOG.
Niezależnie od tego, gdzie przetwarzane są Twoje dane osobowe, dokładamy wszelkich starań, aby nie były one przetwarzane w celach innych niż uzgodnione.

Jak długo przechowujemy zebrane dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak korzystasz z Alberta – Twojego cyfrowego nauczyciela matematyki – i przez dwa lata od anulowania subskrypcji. Robimy to, ponieważ chcemy mieć możliwość dotarcia do użytkowników, którzy wcześniej korzystali z naszej usługi, z ukierunkowanymi ofertami. Jeśli wymagają tego przepisy prawa, możemy być zobowiązani do przechowywania pewnych danych przez dłuższy okres; możemy także przechowywać dane, jeśli jest to wymagane w celu realizacji naszej umowy z Tobą (w takich przypadkach przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych nie odbywa się na podstawie zgody, a więc nie jest możliwe jej wycofanie).

Przekazywanie danych osobowych

W przypadkach, w których przekazujemy Twoje dane osobowe poza obszar UE/EOG, robimy to wyłącznie na podstawie standardowych klauzul umownych UE lub (w przypadku USA) przekazujemy je firmom, które dokonały samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności.

Twoje prawa

Masz prawo dowiedzieć się, jakie dane osobowe o Tobie przetwarzamy, a jeśli jakiekolwiek z nich są nieprawidłowe, masz prawo zażądać ich poprawienia. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, ale tylko w zakresie, w którym przetwarzanie odbywa się na podstawie tej zgody. W takim przypadku usuniemy Twoje konto użytkownika. Przysługują Ci następujące prawa, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów:

Masz prawo do otrzymania tzw. wyciągu z rejestru.

Zawsze jesteśmy otwarci i transparentni w kwestii sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz uzyskać głębszy wgląd w to, jakie dane osobowe o Tobie przetwarzamy, możesz zażądać dostępu do nich.

Prawo do ograniczenia.

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec określonego rodzaju przetwarzania danych.

Zawsze masz prawo do rezygnacji z marketingu i sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o tzw. wyważenie interesów.

Prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli podstawą naszego prawa do przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda lub konieczność realizacji zawartej z Tobą umowy, masz prawo zażądać, aby udostępnione nam przez Ciebie, dotyczące Ciebie dane zostały przekazane innemu administratorowi danych osobowych (tzw. przenoszenie danych). Warunkiem koniecznym do przeniesienia danych jest to, aby samo przeniesienie było technicznie możliwe i mogło być zautomatyzowane.

Prawo do usunięcia.

W niektórych przypadkach masz prawo do zażądania usunięcia swoich danych osobowych, np. jeżeli dane te nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach jesteśmy prawnie zobowiązani do zachowania określonych danych i nie wolno nam ich usuwać.

Prawo do sprostowania.

Masz prawo do zażądania poprawienia nieprawidłowych danych osobowych. W zależności od celu przetwarzania danych osobowych przysługuje Ci również prawo do uzupełnienia danych niekompletnych. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, wyślij żądanie na adres support@hejalbert.pl. Wysuwając takie żądanie, musisz udokumentować swoją tożsamość, przesyłając kserokopię prawa jazdy, paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich praw, skontaktuj się z nami pod poniższym adresem e-mail.

Możesz również przeczytać więcej na Urzędu Ochrony Danych.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub sposobu, w jaki rozwiązujemy problemy związane z prywatnością, zawsze możesz skontaktować się z nami pod następującym adresem e-mail: support@hejalbert.pl.