Dlaczego w matematyce podstawy mają duże znaczenie

5 min

Czym kończy się przegapienie ważnego zagadnienia matematycznego w szkole? Z badań wynika, że sytuacja taka może uczynić z matematyki pole minowe, którego uczeń potem unika. Co gorsza, może też utrudnić nadążanie z dalszym materiałem, a w przyszłości zarządzanie pieniędzmi i finansami.

– To dlatego tak istotne jest rozpoczęcie od dobrego poznania podstaw – mówi Robert Karlsson, pedagog i specjalista ds. treści w serwisie Albert.

Jako bardzo logiczny przedmiot matematyka często wzbudza wśród uczniów i dorosłych silne emocje. Problem fobii matematycznej jest przedmiotem licznych badań i wielu pedagogów szuka sposobów „odczarowania” matematyki.

Poważnym wyzwaniem, przed którym stają zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, jest fakt, że matematyka jest oparta na matematyce – to znaczy, że zrozumienie nowych pojęć wymaga znajomości zagadnień omawianych wcześniej.

- Jeśli uczeń nie rozumie określonego pojęcia, trudniej jest mu zrobić kolejny krok, który powinien opierać się na istniejącej wiedzy. Pojawiają się zaległości, a matematyka zaczyna być coraz bardziej stresująca i wywoływać więcej niepokoju niż pozostałe przedmioty – mówi Robin Karlsson.

Fobia matematyczna z dzieciństwa odciska swoje piętno także w dorosłym wieku

Raport z 2019 roku potwierdził, że osoby, które uważają, że słabo radzą sobie z matematyką, unikają jej – mimo że w rzeczywistości posiadają zarówno wiedzę, jak i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów matematycznych niewielkim nakładem wysiłku.

Co więcej, wykazano, że matematyczne umiejętności nabyte przez dzieci w przedszkolu i w szkole podstawowej mocno później pomagają w rozwiązywaniu bardziej zaawansowanych zadań. Opanowanie podstawowej matematyki zwiększa szansę zrozumienia bardziej kompleksowych zagadnień, takich jak algebra.

Jednym ze sposobów podejścia do tego problemu przez nauczycieli jest skupienie się na tym, co uczeń rzeczywiście rozumie lub nie, zamiast automatycznego wymagania tego, z czym według programu nauczania dziecko w określonym wieku powinno umieć dać sobie radę. Ważne jest też, by pomóc dzieciom zrozumieć, jak działa dana koncepcja, zamiast uczenia ich, jak rozwiązać problem automatycznie stosując określoną formułkę.

Rodzice mogą skutecznie zapobiec rozwinięciu się u dziecka fobii matematycznej już w młodym wieku, wzbudzając u niego ciekawość matematyki i wspólnie ucząc się z Albertem. Dzięki Albertowi dziecko zdobywa solidną podstawę, na której później może się oprzeć, oraz uzyskuje możliwość ćwiczenia trudniejszych koncepcji tyle razy, ile jest to potrzebne.

Zacznij już dziś!