Spraw, że dziewczyny poczują większą pewność siebie podczas nauki matematyki

4 min

O stanowiska techniczne ubiega się więcej mężczyzn niż kobiet. Głównym powodem tego fenomenu jest to, że dziewczyny sądzą, iż nie są wystarczająco dobre z matematyki. Można to zmienić.

Tylko około 30% osób, które rozpoczynają studia inżynierskie na uniwersytetach w Szwecji, to kobiety. Jednocześnie niemal 90% dziewcząt i chłopców w piątej klasie twierdzi, że interesują się matematyką i techniką. W liceum około 70% chłopców i mniej niż 40% dziewcząt nadal podziela ten pogląd. Dlaczego zainteresowanie techniką i matematyką wśród dziewcząt z czasem maleje? Co to naprawdę oznacza dla całego społeczeństwa i dla nich samych?

Według Ulriki Lindstrand, przewodniczącej Szwedzkiego Związku Inżynierów, dziewczyny i chłopcy są traktowani inaczej, jeśli chodzi o osiągnięcia matematyczne. Jako przykład podaje to, że dziewczętom, które wybitnie zdały egzamin z matematyki, szkoła mówi, że dobrze sobie poradziły, chłopcom zaś, że mają talent. Nic więc dziwnego, że dziewczyny w większym stopniu myślą, że problemem jest talent, którego im brak. Ponadto więcej kobiet niż mężczyzn czuje się niekomfortowo pomagając innym w nauce matematyki. W praktyce oznacza to, że dzieci uczące się liczyć mają mniej kobiecych wzorów do naśladowania.

Musimy się upewnić, że mamy takie same oczekiwania wobec dziewcząt, jak i chłopców. Musimy dać im wzór do naśladowania i takie same warunki do rozwoju podczas nauki matematyki. W przeciwnym razie brak pewności siebie i niskie oczekiwania dotyczące wyników dziewcząt w tej dziedzinie mogą zostać przekazane następnemu pokoleniu. To z kolei doprowadzi do ciągłej nierówności w statystykach dot. zawodów technicznych, a tym samym przyczyni się do podtrzymania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Na szczęście jest kilka rzeczy, które możemy zrobić razem, aby dokonać zmian w tej kwestii. Należy:

  • zachęcać chłopców i dziewczyny do nauki matematyki już od najmłodszych lat.

  • być wzorem do naśladowania i budować u dziecka pozytywne nastawienie do nauki matematyki, nawet jeśli sami uważamy ten przedmiot za trudny.

  • inspirować dziewczyny do wybierania zawodów technicznych i inżynierskich.

  • przestać mówić o matematyce jak o czymś, do czego można mieć talent lub nie. Praktyka czyni mistrza!

Zacznij naukę od zabawnych ćwiczeń Alberta już dziś i zainspiruj swoje dziecko do odkrywania świata matematyki!

Zacznij już dziś!